محاسبات عددی numerical analysis

جلسه چهارم

در محاسبات عددی numerical analysis

جلسه چهارم:

مباحث این جلسه رو می تونید از طریق لینک زیر به صورت نسخه پی دی افی نیز دانلود کنید

دانلود جلسه چهارم محاسبات عددی

 

جلسه سوم

در محاسبات عددی numerical analysis

جلسه سوم:

مباحث این جلسه رو می تونید از طریق لینک زیر به صورت نسخه پی دی افی نیز دانلود کنید

دانلود جلسه سوم محاسبات عددی

 

جلسه دوم

در محاسبات عددی numerical analysis

 

مباحث این جلسه رو می تونید از طریق لینک زیر به صورت نسخه پی دی افی نیز دانلود کنید

دانلود جلسه دوم محاسبات عددی

جلسه دوم:

مقدمه و جلسه اول

در محاسبات عددی numerical analysis

مباحث این جلسه رو می تونید از طریق لینک زیر به صورت نسخه پی دی افی نیز دانلود کنید

دانلود جلسه اول محاسبات عددی

مقدمات:

هر کاری نیاز به یه سری مقدمات داره ، آدم غیبت هم که می خواد بکنه قبلش یه کم تخمه ای چیزی میاره که مجلس خوش بگذره:)