کتاب

کتاب خوانی

در کتاب

سلام دوستان

مدتی بود (مدت زیادی بود) که از دنیای کتاب و کتاب خونی دور شده بودم و این رو به صورت نقص در خودم حس می کردم اینکه احساس می کردم دامنه واژگان و تفکر جمله سازم دارن دچار افت می شن و سیر نزولی رو طی می کنن اذیتم می کردم. این شد که یه هو تصمیم گرفتم بر گردم به دوران کتاب خوانی ، منتهی یه هو که نمیشه ، باید کم کم شروع کرد.

برای شروع کتاب زیر رو رفتم از انقلاب تهیه کردم و شروع کردم به خوندنش :