Win32 API

حذف رد پای یک ویروس

در Win32 API

حذف رد پای یک ویروس!

سلام دوستان!برنامه نویسان و برنامه ننویسان،تی ام یو ای ها و غیر تی ام یو ای ها!

این اولین جلسه Win32API هست.امروز می خواهیم رد پای یک ویروس رو از سیستممون پاک کنیم، ولی رد پای چه ویروسی؟؟؟؟